Poststempler fra Egersund

Registrering av brukstid

av Hallvard Slettebø

Coloured line

Egersund fikk offentlig poståpneri i 1831, og fikk det første poststempelet i 1848. Fram til innføringen av postnummer i 1968 har Egersund brukt 20 forskjellige poststempler. Her er gitt en foreløpig registrering av brukstider for de ulike stemplene.

Brukstidene som er gitt nedenfor er basert på egne registreringer som garantert er mangelfulle. Opplysninger om tidligere eller senere datoer enn de som er angitt bes sendt i original eller tydelig fotokopi til Hallvard Slettebø, Bjørnøygt. 33a, 4009 Stavanger.

Registrering av brukstid for disse Egersundsstemplene ble første gang offentliggjort i en artikkel i katalogen for frimerkeutstillingen Egersund 98. Den samme artikkelen er senere gjengitt i Filatelistisk Årbok 1998. Etter dette er den kjente brukstiden noe utvidet for enkelte av stemplene. Dette er markert med symbolet NEW.

I48A Enringsstempel, store bokstaver i antikva (I48A).

Sendt fra Christiania 30.3.1848
Svart avtrykk, første registrerte 10 3 1849
Blått avtrykk, første registrerte 22 11 1850
Blått avtrykk, siste registrerte 26 2 1859
Grønnlige avtrykk er også sett
Svart avtrykk, siste registrerte 12 3 1859
11 strekers riststempel Riststempel, 11 streker.

Svart avtrykk, første registrerte 1.7.1855
I følge Cirkulaire av 26.1.1856 skulle riststemplene
inndras for omgravering til nummerstempler.
III52 Tre-rings nummerstempel (III52).

I Cirkulaire av 28.7.1856 ble det kunngjort en utsendelse
av 3-rings nummerstempler, deriblant nr 52 til Egersund.
Svart avtrykk, første registrerte 14.11.1857 NEW
Svart avtrykk, siste registrerte 27.6.1858
Nummerstemplene skulle ikke brukes etter 1.1.1859.
I58A Enringsstempel, små bokstaver i antikva (I58A).

Sendt fra Christiania 10.12.1858
Svart avtrykk, første registrerte 10 3 1859
Blått avtrykk, første registrerte 20 7 1859
Blått avtrykk, siste registrerte 2 11 1859
Talltyper i stenskrift etter oppgraveringen 18.3.1867.
Svart avtrykk, siste registrerte 29 7 1871
I67 Enringsstempel, korte bokstaver i stenskrift (I67).

Sendt fra Christiania 21.2.1867
Svart avtrykk, første registrerte 17 3 1867
Blått avtrykk, første registrerte 31 3 1874
Svart avtrykk, siste registrerte 8 9 1875
I76 Enringsstempel, høye bokstaver i stenskrift (I76).

Sendt fra Christiania 17.12.1875
Svart avtrykk, første registrerte 9 3 1876 NEW
Svart avtrykk, siste registrerte 5 2 1888 NEW
Hullstempel Hullstempel, stempel med kassasjonsapparat (TL-H).

Sendt fra Christiania 17.9.1881
Første registrerte 10 X 81
Siste registrerte 1 I 82
Toringsstempel Toringsstempel med bjelker, måned med arabiske tall (TL).

Samme stempel som det foregående, men pipene er fjernet.
Første registrerte 23 III 82
Siste registrerte 23 III 40 NEW
Trolig innsendt til Oslo 29.4.1940
Schweitzerstempel Schweitzerstempel, måned med romertall (SL).

Sendt fra Christiania 9.6.1894
Første registrerte 18 VI 94
Siste registrerte 19 XI 61 NEW
Toringsstempel Toringsstempel med bjelker, måned med arabiske tall (TA type 1).

Avstanden mellom bjelkene er 8 mm
Sendt fra Oslo 12.6.1936
Første registrerte 17 6 36 NEW
Siste registrerte -6 8 37 NEW
Trolig innsendt til Oslo 8.9.1937
Toringsstempel Toringsstempel med bjelker, måned med arabiske tall (TA type 2).

Avstanden mellom bjelkene er 10,5 mm
Sendt fra Oslo 9.10.1937
Første registrerte 18 10 37 NEW
Siste registrerte 29 11 68 NEW
Toringsstempel Toringsstempel med bjelker, måned med arabiske tall (TA type 3).

Sendt fra Oslo 25.4.1940
Første registrerte 20-5-40 NEW
Siste registrerte 6-2-69
Maskinstempel

Krag håndstemplingsmaskin (helstempling).

Sendt fra Oslo 24.10.1941. Første registrerte 18.11.41. Siste registrerte 19.1.54.

Toringsstempel Toringsstempel uten bjelker, måned med arabiske tall (IIA).

Sendt fra Oslo 5.1.1948
Første registrerte 10-2-48
Siste registrerte 13-9-66 NEW
Reservedatostempel Reservedatostempel, hjelpestempel (HJ-SL). Diameter 28 mm.

Det ordinære datostempelet var innsendt til reparasjon fra 13.10.1950 til 28.2.1951.
Første registrerte 17 X 50
Siste registrerte 27 II 51
Innsendt til Oslo 28.2.1951.
Maskinstempel

Krag type XV elektrisk halvstemplingsmaskin.

Sendt fra Oslo 2.9.1954. Første registrerte 22.12.54. Siste registrerte 20.12.67 NEW.
(Maskinen var i bruk etter dette, men med ny stempelhatt.)

Stativdatostempel Stativdatostempel (kvitteringsstempel) (I21 type 1).

Avtrykk i Postmuséet 15.2.56
Første registrerte 22.10.57
Siste registrerte 14.6.65 NEW
Stativdatostempel Stativdatostempel (kvitteringsstempel) (I21 type 2).

Avtrykk i Postmuséet 12.10.65
Første registrerte -2.11.66 NEW
Siste registrerte 26.8.69 NEW
Enringsstempel med stjerne Enringsstempel med stjerne (I22).

Gravert 17.3.1967
Første registrerte 11-10-67 NEW
Siste registrerte 17-6-69 NEW
Stempler med postnummer ble gravert 7.11.1969.
Maskinstempel

Krag type XV elektrisk halvstemplingsmaskin.

Første registrerte 14.8.67 NEW. Siste registrerte 7.1.72 NEW.


Coloured line
This page is designed by Hallvard Slettebø. Please take a look at my homepage.
Please e-maiI me with questions, comments and suggestions for improvement: hallvard@slettebo.no
Text and Web Layout - Copyright © 1998-2002 Hallvard Slettebø.