logo  

Spejderfrimærkeklubben
i
DanmarkThe Scout Stamps Collectors Club in Denmark.

  logo

Coloured line

Hvem er vi?
Vi er en kreds af spejdere, uanset korps eller køn, samt andre der har den fælles interesse, at samle på noget der udelukkende har en spejdermæssig tilknytning. Spejderfrimærker, spejderpostkort, mærkater og spejdersærstempler er vor hovedinteresse.

Klubben!
Den blev stiftet i 1965 og har i dag medlemmer over hele jorden, dog fortrinsvis i Skandinavien. Vi koncentrerer os mest om spejderfilatelien i de nordiske lande, men bringer også stof om internationale begivenheder og spejderfrimærke udgivelser fra hele verden.

Hvad laver vi?
Vi udgiver et medlemsblad der hedder "PHILA-SPEJD" det udkommer 4 gange årligt, med et samlet sidetal på mindst 100 sider. Bladet indholder udelukkende oplysninger om spejderfilateli, både det sidste nye, og tillige værdifulde oplysninger om gamle begivenheder. Spejderbevægelsen har passert 100 år, men der kommer til stadighed nye oplysninger frem om ting der hændte i bevægelsens tidlige år, set med filatelistens øjne.

PHILA-SPEJD
Bladet trykkes på nuværende tidspunkt som kopi/offsettryk, med denne forms muligheder for at gengive billedmateriale. Vi bringer mange artikler og billeder der normalt ikke fås i nogen anden filatelistisk litteratur.

Hverdagen
Klubben har kontakt med spejderfilatelistiske klubber over hele jorden, med hvem vi bytter materiale. Dette giver vores medlemmer muligheden for at komplettere deres egen samling med spejderfrimærker og spejdersærstempler, til mindst mulig pris. I den udstrækning der er materiale til det, udsender vi til vores abonnementservice spejdersærstempler, sloganstempler samt spejdertekst - maskinstempler. Vi kan levere, næsten, fra hele verden. Der er ikke faste medlemsmøder, men vi bestræber os på at mødes omkring forskellige frimærkearrangementer, specielt udstillinger, fortrinsvis i Danmark, men af og til også i Sverige og Norge.

Klubsalg
Klubben har et mindre lager af spejderstempler, der stilles til rådighed for køb til meget lave priser. Vi kan, mod bestilling, leverer kataloger over Spejderfrimærker, Spejdersærstempler i Europa samt Sloganstempler i Europa, sproget er Tysk / Engelsk.

Auktioner
Klubben har momsfrit anvisningssalg i de fire årlige numre der udsendes af "PHILA-SPEJD". Hvem der kan byde på disse auktioner? Det kan alle medlemmer, samt medlemmer af DFF. Materialet, som udbydes, er normalt kun spejderrelateret, men af og til bliver også andet udbudt for at hjælpe et medlem eller deres efterladte med at realisere filatelistisk materiale. Betingelserne for at få materiale med samt at byde på det indleverede, kan fås ved henvendelse til et af styrelsesmedlemmerne.

Badges?
Udover filatelien, har mange af medlemmerne også interesse i spejdermærkater, badges (tøj og metalmærker o.lign.). Klubben arrangerer med mellemrum byttemøder, hvor andet spejderrelateret materiale end filateli kommer på bordet.

DFF
Klubben er medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF). Medlemmerne er derigennem berettiget til at udstille deres samlinger på alle frimærkeudstillinger, nationale og internationale efter de gældende regler.

Interesseret?
Så kontakt klubben for nærmere oplysninger og evt. indmeldelse.Coloured line

Klubbens adresse er:

  • Spejderfrimærkeklubben
    c/o Jesper Pålsson
    Rødhøjgårdsvej 46
    DK-2630 Taastrup

  • Jesper Pålsson, formand
    Telefon +45 2371 4910

Coloured line

Hallvard Slettebø's Scouts on Stamps page     Danmarks Filatelist Forbund

Coloured line
This page is designed by Hallvard Slettebø. Please take a look at my homepage.
Please e-maiI me with questions, comments and suggestions for improvement: hallvard@slettebo.no
Text and Web Layout - Copyright © 1997-2024 Spejderfrimærkeklubben and Hallvard Slettebø.