Speiderfilateli
Boy Scout and Girl Guide Philately


Coloured line

GuttespeiderJentespeider

I en motivsamling der det samles frimerker etter det motiv som er avbildet på frimerket, kan interessen for filateli og andre hobbyer kombineres. Speiderfilateli er et interessant samleområde innenfor motivfilatelien, og omfatter samling av filatelistisk materiale med tilknytning til speiderbevegelsen.

Som honnør til speiderbevegelsen utga Norge i 1975 to frimerker med motiv hentet fra speideraktiviteter sommer og vinter. Samme år ble også utgitt en særskilt helsak i forbindelse med verdensspeiderleiren på Lillehammer, der det deltok ca. 20.000 speidere fra hele verden.

For mange norske samlere representerer disse to største norske postale speiderbegivenheter den eneste kontakt med speiderfilatelien. Mange har vel også sett et eller flere av særstemplene som har vært benyttet på speiderleire. Det første norske speidersærstempelet ble tatt i bruk under landsleiren på Åndalsnes i 1928. Til og med 1996 har det kommet 150 norske speidersærstempler.

Speiderarbeidet ble startet i England i 1907 av senere Lord Baden-Powell of Gilwell. Han var en av datidens superkjendiser etter å ha ledet forsvaret av byen Mafeking i Kapp det Gode Håp under boernes beleiring. Frimerkebeholdningen i Mafeking tok slutt, og i april 1900 ble det laget nødfrimerker beregnet på den interne postombæringen i byen. Baden-Powell er selv avbildet på ett av disse merkene. Selv om dette var 7 år før speiderbevegelsen ble stiftet, regnes likevel Mafeking-merkene som de første speiderfrimerkene.

Neste ledd i historien om speiderfilateli kommer i 1918 under frigjøringen av Tsjekkoslovakia fra det Østerriksk-Ungarske keiserdømme. Postombæringen i Praha ble besørget av lokale speidere, og til denne tjenesten ble det laget både spesielle frimerker, helsaker og poststempler.

Speiderarbeidet spredte seg raskt over hele verden, og i løpet av speiderbevegelsens 90-årige historie har det blitt utgitt et stort antall frimerker med speidermotiv. Om lag 200 land og stater har til sammen utgitt flere tusen frimerker med motiv hentet fra en speideraktivitet. Sammen med helsaker, særstempler, maskinstempler og frankeringsmaskinavtrykk utgjør disse speiderfrimerkene det samleområdet som kalles speiderfilateli. Til sammen er dette et interessant, morsomt og variert samleområde for alle med interesse for speiding og filateli.

Det finnes ingen norsk frimerkeklubb spesielt for speiderfilatelister, men en dansk klubb virker som et samlingspunkt for nordiske samlere av speiderfilateli. Interesserte samlere kan henvende seg til Speiderfrimærkeklubben i Danmark, Lysebjergvej 2, Tørslev, DK-3630 Jægerspris.

Coloured line
This page is designed by Hallvard Slettebø. Please take a look at my homepage.
Please e-maiI me with questions, comments and suggestions for improvement: hallvard@slettebo.no
Text and Web Layout - Copyright © 1997 Hallvard Slettebø.